Harry Pollak - Hodnotová analýza

18.07.2015

 

Praktické školení  kandidátů na vedoucí místa :

Hodnotová analýza

 

Ve společenském životě je rozličnost mínění a různost vkusu výhodou a popudem. Jinak je tomu v podnikání. Tam ta různost názorů způsobuje zvýšené náklady a méně než maximální úspěšnost. V podnikání vládne mínění a vkus zákazníka. To by se mělo stát společným jmenovatelem všech v podniku zúčastněných. Pro maximální úspěch by se měli zúčastnění na tento společný jmenovatel  shodnout. Je to pouze utopická teorie? Dá se to prakticky uskutečnit?

 

Hodnotová analýza, která má za cíl prosadit v podnikání zájmy zákazníka oproti mínění a tradicím v podnikání zúčastněných poctivých a kvalifikovaných lidí, mínění však z hlediska zákazníka neopodstatněných,  se v letech 1960 úspěšně v podnikání uplatnila

 

Hodnotová analýza je systematické a kreativní prozkoumání všech položek nákladů výrobku nebo služby, s cílem snížit nebo odstranit ty, které nepřinášejí z hlediska zákazníka přijatelnou hodnotu, aniž by při tom utrpěla kvalita nebo výkon.

 

Hodnotovou analýzu lze učit (nejlépe účastí při jejím použití). Největší potenciál její aplikace se přirozeně nalézá u lidí na vedoucích místech v podnikání. Což nás přivádí k tématu mé dnešní přednášky.

 

Přehled

           

Teoretické školení v poznání zdrojů nákladů je prakticky neznámo na úrovni vysokoškolského studia. Účast v podnikové analýze hodnoty prozrazuje integraci obchodní, výrobní a konstrukční funkce a poskytuje  kandidátovi na vedoucí místa zdroje informací, metodiku vyšetřování a prostředky jak formulovat a realizovat nápravná opatření. Je to tedy vysoce účinný způsob základního školení v nákladovém uvědomění. Pojem hodnotové analýzy bude definován, její metodologie bude vysvětlena a docílené výsledky představeny. Následuje přehled rozličných oblastí školení  kandidátů na vedoucí místa s ohodnocením docílených výsledků. Referát je doplněn praktickými příklady ze skutečných studií hodnotové analýzy, ze kterých je zřejmé, jaký vliv měly na uvedené školení.

 

         Nejjednodušší definice manažera je „osoba, která je placena za  to  rozhodovat a uskutečnění rozhodnutého docílit“. Proto není pochyby o tom, že manažerská schopnost je významným činitelem hospodářského výsledku.

 

Většina rozhodnutí při vedení podniku zahrnuje přímo nebo nepřímo peněžní výdaje. Dalo by se tedy očekávat, že vysoké školy  poskytnou zároveň s teoretickým vzděláním nějaké školení o vlivu nákladů v oblastech konstrukce, výroby, distribuce a administrace. V kritickém posouzení našich vysokých škol se uvádí, že nejvážnější omezení většiny učebních kursů  je, že neberou v úvahu nic než vědecké principy. Záležitost nákladů v tomto smyslu leží mimo takových vědeckých principů. Je překvapující, že teoretické školení v nákladovém uvědomění je téměř neznámo v učebních kursech na vysokých školách. Nelze souhlasit s tím, že tento obor a jiné obory podnikového řízení se nedají vyučovat. V nedávném směrodatném referátu pojednávajícím o tomto tématu lze číst „Ačkoliv dobrý manažer musí mít vrozené schopnosti vedení a iniciativy, které nelze implantovat, lze tyto schopnosti vyvinout správným způsobem teoretického školení a skutečné techniky většiny povolání ve vedení podniku se dají naučit“.*

 

Vakuum v oblasti nákladového uvědomění, když vstoupí do průmyslu, není vyplněno žádným účelným školením kandidátů na vedoucí místa. Často to záleží na náhodě nebo na prohloubeném osobním zájmu, který poskytne takovým mladým kandidátům, jako výsledek namáhavého postupu, pokusem a omylem, základy toho, co by se plným právem měli naučit na vysoké škole jako podklad svého příštího povolání.

Zpět

Názory a hodnocení posluchačů

Vložení komentáře

Pro zapojení do diskuse se musíte přihlásit.

Doporučujeme

Předplatné

Předplatné

Staňte se Lumeny
2 490,0 Kč
Čtyřhodinový pracovní týden

Čtyřhodinový pracovní týden

Nemarněte celé dny v práci, žijte kdekoli a staňte se
Timothy Ferriss
 
  • Poslechnout ukázku audioknihy ve formátu MP3
500,0 Kč
Edice Lumeni

Edice Lumeni

Akce 2 lístky do SKY boxu na vybrané utkání HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
3 990,0 Kč
Business English Meetings

Business English Meetings

Úroveň znalostí A2
 
  • Poslechnout ukázku audioknihy ve formátu MP3
660,0 Kč